devil

devil [-s] n

OE déofol < Gk. διάβολος, accuser, calumniator, slanderer, traducer.

  1. Satan; tempter; enemy; deceiver; evil spirit; (see Leviticus 17:7).