instigate

instigate [-s] v

L. instigāre, urge, incite < Gk. στιγ, to prick.

  1. Incite; urge; set on; provoke.